Hotline: 0988.612.925 - 0943.791.186

Trung tâm giống cây trồng - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 0988.612.925 - 0943.791.186

Email: yendhsp1189@gmail.com


Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm giống cây trồng - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Địa chỉ: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại:  0988.612.925 - 0943.791.186

Email: yendhsp1189@gmail.com


Gửi Thông Tin Liên Hệ